ObjectiusLA NOSTRA MISIÓ


Volem ajudar amb la nostra tasca a fomentar la música des dels més petits, entre els joves i fins als més grans. creiem que tots podem disfrutar de la música col.laborant en un món més harmònic per a les persones. Estem convençuts que amb la música com a llenguatge universal  de tots els pobles, tot s’entèn millor, i amb això es contribueix a que la vida sigui més fàcil i més alegre.


L’escola pretén oferir uns coneixements musicals més creatius, més harmònics i més atractius per al desenvolupament de la formació musical dels nostres alumnes, tot oferint-los un àmbit on ells són els protagonistes dels seus propis temes musicals i on ells tenen algun a cosa a dir a la societat.
Som una Escola d’Ensenyaments Musicals no reglats que imparteix els següents nivells LOGSE:
                              Cicle Inicial
                                      - Iniciació-I
                                      - Iniciació-II
                                      - Bàsic-I
                                      - Bàsic-II 
                                       
                              Cicle grau-elemental 
                                       - Bàsic-III
                                       - Bàsic-IV
                                       - Bàsic-V
                                       - Bàsic-VI 
                              Cicle mitjà - grau professional (1r cicle: 2 cursos; 2n cicle: 2 cursos)
També impartim altres ensenyaments paral.lels:
                               harmonia
                               classes d’adults
                               classes indivuduals
                                   -cursets de durada específica